Application Development

Application Development en Application Lifecycle Management zijn belangrijke termen als het aankomt op het ontwerp, de ontwikkeling, het beheer en uiteindelijk het uitfaseren van uw applicatie. muis IT kan u helpen in alle fases van ontwikkeling van de door u gewenste applicatie. muis IT maakt daarbij graag gebruik van Agile/SCRUM methodes, waardoor de opdrachtgever zelf het stuur in handen heeft om te bepalen in welke richting de verdere ontwikkeling plaats moet vinden.

Ontwerp

Door jarenlange kennis van een breed aanbod aan applicaties en toepassingsdomeinen, is muis IT uitstekend in staat om samen met u een initiële opzet te maken voor de door u gewenste applicatie. Daarbij worden eerst de functionele en technische requirements vastgesteld en alle randvoorwaarden geïnventariseerd. Op basis daarvan kan een realistisch tijdpad worden opgesteld voor de eerste oplevering.

In de ontwerpfase moet worden nagedacht over de architectuur van de application development omgeving, architectuur van de software zelf en architectuur van de gebruikte databronnen en databases. muis IT heeft kennis in huis op al die gebieden en kan u daarmee verzekeren van eenvoudig uitbreidbare, maar robuuste oplossingen.

Tegenwoordig wordt vaak gesproken over Test Driven Design, Test Driven Development, Behaviour Driven Development of Data Driven Design. Al deze methodologiën worden door muis IT beheerst. In een vroeg stadium worden dan al tests beschreven, bijvoorbeeld in een tool als Behat. Alle aanpassingen aan de applicatie moeten altijd voldoen aan deze beschreven tests, zodat de applicatie ten alle tijde alle normale functionaliteit behoudt.

Development

In de Agile systematiek wordt gewerkt met kleine aanpassingen aan een bestaand systeem die telkens resulteren in een werkende opzet. Door nieuwe wensen in concrete use cases te beschrijven, kunnen uitbreidingen eenvoudig geordend worden naar impact en doorlooptijd.

In de SCRUM systematiek worden sets van samenhangende use cases of user stories tegelijk in korte sprints geïmplementeerd. In een 2 of 3 weken durende periode worden vooraf beschreven features en bug fixes geïmplementeerd, getest en geschikt gemaakt voor acceptatie testen. Daarna is deployment van een werkend product eenvoudig.

Afhankelijk van de grootte van de applicatie kan muis IT de development cycle zodanig aanpassen dat het past bij uw wensen en eisen. Voor kleine toepassingen en plugins is een uitgebreide setup wellicht overkill, maar succesvolle toepassingen hebben al snel de neiging zichzelf te ontgroeien. muis IT maakt voor alle applicaties gebruik van het versioning control system (VCS) Git. Vanuit dit VCS kan een basis development architectuur worden opgezet en beschreven die past bij uw organisatie.

Testing

Testen is een vak apart. Voor grotere applicaties is het absoluut noodzakelijk om met professionele testers te werken. muis IT beseft terdege het belang van goed testen en integreert unit tests in haar applicatie ontwerp. Daarnaast wordt gewerkt met test protocollen voor acceptatie. Voor kleinere applicaties is dit vaak afdoende en kan een hoge mate van foutloosheid worden bewerkstelligd.

Deployment

In een standaard OTAP omgeving wordt de ontwikkelde code van de Ontwikkel(O) omgeving via het VCS automatisch naar een Test(T) omgeving gedeployed. Als alle geautomatiseerde tests succesvol zijn afgehandeld kunnen de aanpassingen als set worden doorgezet naar de Acceptatie(A) omgeving, waar de eindklant zijn eigen tests kan uitvoeren. Als alle partijen op de aanpassingen in die omgeving een ‘Go‘ geven, wordt een en ander via een geautomatiseerd proces uitgerold naar de Productie(P) omgeving. Dit is een standaard setup voor applicaties in allerlei vormen en maten en muis IT werkt normaliter volgens een soortgelijke setup.

muis IT implementeert voor u de gewenste OTAP straat in combinatie met tools als Git, Ansible, Docker, Vagrant, VirtualBox, AWS, Github en Travis. Echter, muis IT is geen expert op het gebied van DevOps of GitOps. Voor grotere applicaties is het gewenst andere professionele CI/CD experts in te schakelen om uw applicatie optimaal te kunnen beheren.

Beheer

Het opzetten van een nieuwe applicatie gaat vaak snel, met veel functionaliteit in korte tijd. Maar elke applicatie komt uiteindelijk in een beheerfase terecht, waar het belangrijk is om gevonden problemen doelgericht op te kunnen lossen. Het vinden en oplossen van dit soort bugs is een puzzelwerk waar muis IT zich graag over buigt. Hebt u een bestaande applicatie in willekeurig welke programmeertaal en een backlog van bugs? muis IT helpt u graag grip te krijgen op uw backlog en uw problemen te analyseren en oplossingen te implementeren.

muis IT kan uw bestaande code base oppakken en op projectbasis beheren. Dat wil zeggen: muis IT analyseert de bugs, maakt een inschatting over de doorlooptijd van de benodigde fixes en implementeert deze voor een fixed price. Dat zorgt dat u uw budget in de hand kunt houden en op basis van vooraf overeengekomen prijzen uw applicatie kunt laten verbeteren. Geen uurtje-factuurtje waarbij u mag hopen dat u weet wat de ontwikkelaar in die uren heeft uitgespookt, maar duidelijke oplevertermijnen en afgesproken bedragen. Uiteraard moet uw code base eerst worden geanalyseerd voordat er zinvolle inschattingen kunnen worden gemaakt, maar muis IT doet dat voor een schappelijk tarief.