muis IT consultancy

voor IT oplossingen zonder poespas

Ontwikkeling

Ondersteuning nodig in uw IT ontwikkeling? muis IT springt bij om u te voorzien van deskundige hulp, bekend met een breed spectrum aan frameworks en applicatietalen, zoals  PHP, C#, Javascript. C/C++.

LEARN MORE

Websites

Drupal, WordPress of custom-made webapplicaties met een uitgebreid palet aan online mogelijkheden; muis IT is van alle markten thuis op het gebied van website en webapplicatie ontwikkeling.

LEARN MORE

Application Development

Application Lifecycle Management: repositories, issue trackers, SCRUM/Agile
 development, user stories, OTAP pipelines. muis IT helpt u met een integraal, gestandardiseerd ontwikkeltraject.

LEARN MORE

Apps

Android en iOS apps, zowel native als via PhoneGap/Cordova, of web-enabled. muis IT is bekend met de ins en outs van moderne app ontwikkeling en kan uw wensen op dit gebied realiseren.

LEARN MORE
Ontwikkeling en Consultancy

muis IT ondersteunt uw IT processen

Vanuit een jarenlange professionele ervaring met een breed scala aan programmeertalen, ontwikkelomgevingen en frameworks, is muis IT bij uitstek de partij om in te springen als u tijdelijk of voor langere tijd extra ondersteuning nodig heeft. Van generieke talen als C#, Java en Python via web-gerichte scripttalen als PHP en Javascript tot aan embedded en native talen als C en C++, platformen als CodeIgniter, CakePHP, Symfony, Laravel, Drupal, WordPress, methodieken als Waterfall, RAD, SCRUM/Agile en principes als ITIL en PRINCE2: muis IT beheerst en implementeert.

Contact

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte voor ondersteuning bij uw specifieke probleem.

Website Development

Websites zijn tegenwoordig onmisbare visitekaartjes voor bedrijven, organisaties en privé personen. Maar er is ook een trend naar het verplaatsen of implementeren van automatiseringsoplossingen in een web-based omgeving. muis IT is uw partner op beide gebieden.

Amazon Web Services

Muis IT verzorgt het registreren van domeinnamen, technische configuraties en het beschikbaar maken van websites op internet (hosting). Ook uw wensen op gebied van email, spam filters en dergelijke kunnen worden geïmplementeerd. muis IT specialiseert in cloud oplossingen binnen Amazons Web Services (AWS), met oplossingen voor Content Delivery Networks (CDN), online storage, Identity and Authorisation Management (IAM), etc. Uptime en 24×7 ondersteuning zijn hierdoor gegarandeerd en die zorg wordt door muis IT voor u volledig weggenomen.

WordPress en Drupal

Eenvoudige websites worden vaak gerealiseerd in een WordPress framework. Hoewel dit een zeer krachtig en divers toepasbaar framework is, mist het de dynamische, flexibele opzet die het uiterst krachtige Webapplicatie framework van Drupal wel biedt.

Waar een website met WordPress prima kan functioneren, heb je voor een webapplicatie meer nodig. Drupal biedt alles wat een community applicatie maar kan wensen. Het is een vrij lastig pakket om onder de knie te krijgen, maar muis IT kan u daarbij assisteren en uw applicatie wensen realiseren.

Custom Web Applications

Naast standaard CMS applicaties op basis van bijvoorbeeld WordPress en Drupal, specialiseert muis IT in het ontwikkelen van API koppelingen naar bijvoorbeeld payment gateways en custom made modules voor deze frameworks.

Daarnaast implementeert muis IT custom made webapplicaties op basis van verschillende frameworks, zoals CodeIgniter, Symfony, AngularJS, EmberJS of CakePHP.

Daar waar custom made applicaties moeten integreren in interne bedrijfsprocessen, zijn kant en klare CMS applicaties als WordPress, Drupal en dergelijke vaak enerzijds overkill, anderzijds niet toereikend. In dat soort gevallen is het kostenefficienter om een eenvoudige applicatie te ontwikkelen met enkele standaard basis elementen en deze vervolgens te koppelen met bestaande authenticate en authorisatie processen, product of klant databases en andere bedrijfsspecifieke, APIs.

CodeIgniter

Het succesvolle CodeIgniter framework is een snel, eenvoudig basis raamwerk voor het opzetten van veelzijdige webapplicaties. Met een kleine footprint is het razendsnel en de eenvoudige featureset staat niet in de weg van snelle implementatie.

 learn more

Symfony

Het veel toegepaste Symfony framework is een solide basis voor elke webapplicatie. De eenvoudige manier om verschillende standaard functionaliteiten te kunnen bundelen resulteert in echte rapid application development. De duizenden beschikbare kant-en-klare deeloplossingen staan garant voor industry standard resultaten.

 learn more

AngularJS, EmberJS

In plaats van back-end websites is er een trent naar complexe front-end (fat client) sites op basis van all-javascript frameworks als EmberJS en AngularJS. Draaiende op een rechtoe rechtaan REST back-end geven dit soort applicaties hele nieuwe mogelijkheden voor user-interface design.

 learn more

Custom Made

Frameworks zijn uiteindelijk slechts startpunten voor een complexe applicatie. Daar waar de noodzaak voor gestandaardiseerde basiscomponenten klein is, maar aansluiting met bestaande interne IT processen uiterst belangrijk, kan ook gekozen worden voor een custom made applicatie, eventueel gedeeltelijk op basis van componenten uit andere frameworks.

 learn more

Application Lifecycle Management

In de hedendaagse IT wereld is het bouwen van een applicatie slechts een klein onderdeel van het gehele Application Lifecycle Management. Daar waar vroeger nog een ‘programmeur’ werd gezocht om een website te bouwen, moet je heden ten dage rekening houden met diverse stadia in development en deployment. De wetgever stelt eisen aan omgang met persoonlijke data, melding van datalekken en aansprakelijkheid en vanuit de normeringshoek wordt geeisd dat aan basisvoorwaarden voor traceability en accountability wordt voldaan.

muis IT ontwikkelt applicaties op basis van een zes-stappen-plan, waarbij
in een SCRUM/Agile-achtige opzet de verschillende stappen elke keer opnieuw worden doorlopen. Door de cyclus te beperkten tot enkele weken, heeft de klant voortdurend uitzicht op werkende applicaties en op implementatie van de meest urgente wensen en eisen.

1. Business Analyse

Bij de start van het project of sprint wordt gekeken welke wensen en eisen in deze fase aan bod moeten komen.  Randvoorwaarden en gebruikerseisen worden vastgesteld en er wordt gekeken naar proces-eigenaren en workflow.
Business Analyse maakt duidelijk wat de toegevoegde waarde is van deze applicatie voor uw bedrijf en stelt het hoofddoel voor ontwikkeling daarmee in een bruikbaar evaluatiekader.

2. Functionele Analyse

Als vastgesteld is wat voor soort probleem er moet worden opgelost in de business analyse, wordt vervolgens welke functies nodig zijn voor de implementatie. Op basis van de vastgestelde workflow en wensen van de verschillende gebruikers wordt een limitatieve lijst van must-haves, should-haves, could-haves en want-haves  (MoSCoW) vastgesteld.
 In een SCRUM/Agile methodiek worden in deze fase user stories vastgelegd.

3. Technische Analyse

Met behulp van de functionele eisen wordt bepaald hoe de systeem architectuur moet worden ingericht of aangepast om alle functies te kunnen implementeren. Hieruit volgen beschrijvingen, diagrammen en test-cases die tijdens de implementatie-fase worden gebruikt.

4. Ontwikkeling

De ‘programmeur’ kan aan het werk om een en ander te bouwen. Daar waar de vorige stappen tekort zijn geschoten, loopt de programmeur hier aan tegen praktische bezwaren en vertraging. Een goede voorbereiding is dus het halve werk.

5. Implementatie en Deployment

Het ‘uitrollen’ van de applicatie naar de uiteindelijke omgeving moet uiteraard met zorg en precisie gebeuren, teneinde klant processen zo min mogelijk te verstoren. Voor nieuwe applicaties is dat van minder zorg, maar voor applicaties in een onderhoudsfase is het van belang te werken met verschillende deployment fases en de overgang tussen de fases met zorg uit te voeren. Het instellen van de juiste protocollen en procesbeschrijvingen voorkomt miscommunicatie later.

6. Onderhoud

Elke applicatie raakt uiteindelijk in een onderhoudsfase. Binnen een SCRUM/Agile systematiek vindt onderhoud plaats binnen de bestaande development-and-deployment cycli, als onderdeel van normale ontwikkeling.
Tijdens onderhoud worden vastgestelde problemen omgezet in geautomatiseerd uit te voeren test cases, zodat regressie al kan worden voorkomen in de ontwikkelfase.

Contact

Neem vrijblijvend contact op voor een offerte om uw probleem aan te pakken. muis IT helpt u graag uw IT gerelateerde uitdagingen op te lossen en uw bedrijfsproces vloeiend te laten verlopen.